บริการขนย้ายเครื่องจักร โรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด

รับบริการ บรรจุหีบห่อ และขนย้ายทุกชนิด 
รวมถึงอุตสาหกรรมโรงงาน ตามความต้องการ 
รับขนย้ายเครื่องจักร สำนักงาน ออฟฟิศ 
บริการแพ็คกิ้งชิ้นงาน และสิ่งของทุกชนิด