ยินดีต้อนรับเข้าสู่

บี.เอ็ม.ที แพ็ค แอนด์ มูฟ

          เราเริ่มต้นในปี พ.ศ 2013 ในคลังสินค้าที่เริ่มจากขนาดเล็กและเริ่มขยายใหญ่จากการบรรจุหีบห่อและขนย้ายงานด้านอุตสหากรรม รวมถึงในด้านการจัดส่งสินค้า ไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยเริ่มต้นการขนย้ายภายในประเทศ และเริ่มบรรจุหีบห่อ เพื่อการส่งออก บริการขนย้ายครัวเรือน เครื่องจักร ออฟฟิศ และย้ายสำนักงาน อุตสาหกรรมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

          Our Services/(บี.เอ็ม.ทีแพค แอนด์ มูฟ)

          Packing services include delivery from point of origin to destinations within Thailand.  Furthermore, packing for export of private household goods, office equipment and factory related products including spare parts are offered by a dedicated and professional moving team.

Packing Machine Thailand,Packing Household Thailand, Moving Machine Thailand, Moving Household Thailand ,Local Move machine Thailand, Local Move Household Thailand, Relocation Machine & Household Thailand, Household Good Thailand, Demolition Machine Thailand, Unload Unpack & Move Thailand

บี.เอ็ม.ที แพคแอนด์มูฟ บจก.

56/150 หมู่ 4 ต. บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel. : +66 82 368 6999 (Ms. Wimol Thoopjaem)

mail : [email protected]