สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   50  
2 Apr 2020   47  
3 Apr 2020   42  
4 Apr 2020   53  
5 Apr 2020   46  
6 Apr 2020   34  
7 Apr 2020   49  
8 Apr 2020   57  
9 Apr 2020   38  
10 Apr 2020   66  
11 Apr 2020   27  
12 Apr 2020   24  
13 Apr 2020   25  
14 Apr 2020   38  
15 Apr 2020   45  
16 Apr 2020   33  
17 Apr 2020   46  
18 Apr 2020   33  
19 Apr 2020   31  
20 Apr 2020   28  
21 Apr 2020   40  
22 Apr 2020   45  
23 Apr 2020   54  
24 Apr 2020   56  
25 Apr 2020   37  
26 Apr 2020   41  
27 Apr 2020   48  
28 Apr 2020   46  
29 Apr 2020   52  
30 Apr 2020   84