สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   19  
2 Jan 2019   44  
3 Jan 2019   57  
4 Jan 2019   58  
5 Jan 2019   58  
6 Jan 2019   58  
7 Jan 2019   43  
8 Jan 2019   37  
9 Jan 2019   65  
10 Jan 2019   69  
11 Jan 2019   56  
12 Jan 2019   70  
13 Jan 2019   68  
14 Jan 2019   66  
15 Jan 2019   59  
16 Jan 2019   60  
17 Jan 2019   61  
18 Jan 2019   58  
19 Jan 2019   68  
20 Jan 2019   77  
21 Jan 2019   148  
22 Jan 2019   77  
23 Jan 2019   72  
24 Jan 2019   69  
25 Jan 2019   58  
26 Jan 2019   60  
27 Jan 2019   69  
28 Jan 2019   74  
29 Jan 2019   21  
30 Jan 2019   14  
31 Jan 2019   18