สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   12  
2 May 2019   23  
3 May 2019   18  
4 May 2019   13  
5 May 2019   10  
6 May 2019   25  
7 May 2019   13  
8 May 2019   22  
9 May 2019   11  
10 May 2019   18  
11 May 2019   12  
12 May 2019   11  
13 May 2019   28  
14 May 2019   17  
15 May 2019   16  
16 May 2019   19  
17 May 2019   18  
18 May 2019   13  
19 May 2019   12  
20 May 2019   16  
21 May 2019   0  
22 May 2019   0  
23 May 2019   0  
24 May 2019   0  
25 May 2019   0  
26 May 2019   0  
27 May 2019   0  
28 May 2019   0  
29 May 2019   0  
30 May 2019   0  
31 May 2019   0