สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   26  
2 Sep 2020   21  
3 Sep 2020   20  
4 Sep 2020   30  
5 Sep 2020   27  
6 Sep 2020   29  
7 Sep 2020   29  
8 Sep 2020   35  
9 Sep 2020   23  
10 Sep 2020   41  
11 Sep 2020   34  
12 Sep 2020   21  
13 Sep 2020   23  
14 Sep 2020   24  
15 Sep 2020   38  
16 Sep 2020   48  
17 Sep 2020   29  
18 Sep 2020   36  
19 Sep 2020   35  
20 Sep 2020   20  
21 Sep 2020   40  
22 Sep 2020   46  
23 Sep 2020   24  
24 Sep 2020   17  
25 Sep 2020   35  
26 Sep 2020   25  
27 Sep 2020   20  
28 Sep 2020   31  
29 Sep 2020   29  
30 Sep 2020   27