สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   43  
2 Aug 2020   34  
3 Aug 2020   36  
4 Aug 2020   30  
5 Aug 2020   62  
6 Aug 2020   33  
7 Aug 2020   38  
8 Aug 2020   21  
9 Aug 2020   32  
10 Aug 2020   41  
11 Aug 2020   32  
12 Aug 2020   28  
13 Aug 2020   24  
14 Aug 2020   22  
15 Aug 2020   26  
16 Aug 2020   24  
17 Aug 2020   27  
18 Aug 2020   31  
19 Aug 2020   34  
20 Aug 2020   62  
21 Aug 2020   46  
22 Aug 2020   30  
23 Aug 2020   21  
24 Aug 2020   45  
25 Aug 2020   33  
26 Aug 2020   20  
27 Aug 2020   30  
28 Aug 2020   29  
29 Aug 2020   29  
30 Aug 2020   19  
31 Aug 2020   31