สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   19  
2 Jul 2020   24  
3 Jul 2020   22  
4 Jul 2020   24  
5 Jul 2020   27  
6 Jul 2020   22  
7 Jul 2020   11  
8 Jul 2020   76  
9 Jul 2020   40  
10 Jul 2020   23  
11 Jul 2020   25  
12 Jul 2020   22  
13 Jul 2020   23  
14 Jul 2020   34  
15 Jul 2020   28  
16 Jul 2020   44  
17 Jul 2020   27  
18 Jul 2020   22  
19 Jul 2020   13  
20 Jul 2020   28  
21 Jul 2020   23  
22 Jul 2020   43  
23 Jul 2020   20  
24 Jul 2020   36  
25 Jul 2020   23  
26 Jul 2020   34  
27 Jul 2020   38  
28 Jul 2020   24  
29 Jul 2020   24  
30 Jul 2020   34  
31 Jul 2020   39