สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   45  
2 Jun 2020   45  
3 Jun 2020   45  
4 Jun 2020   25  
5 Jun 2020   47  
6 Jun 2020   51  
7 Jun 2020   32  
8 Jun 2020   51  
9 Jun 2020   45  
10 Jun 2020   50  
11 Jun 2020   59  
12 Jun 2020   51  
13 Jun 2020   55  
14 Jun 2020   51  
15 Jun 2020   46  
16 Jun 2020   59  
17 Jun 2020   36  
18 Jun 2020   26  
19 Jun 2020   58  
20 Jun 2020   43  
21 Jun 2020   29  
22 Jun 2020   31  
23 Jun 2020   42  
24 Jun 2020   26  
25 Jun 2020   31  
26 Jun 2020   20  
27 Jun 2020   26  
28 Jun 2020   16  
29 Jun 2020   24  
30 Jun 2020   26