สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   62  
2 May 2020   34  
3 May 2020   54  
4 May 2020   73  
5 May 2020   49  
6 May 2020   42  
7 May 2020   103  
8 May 2020   56  
9 May 2020   49  
10 May 2020   31  
11 May 2020   38  
12 May 2020   28  
13 May 2020   40  
14 May 2020   29  
15 May 2020   34  
16 May 2020   42  
17 May 2020   29  
18 May 2020   39  
19 May 2020   30  
20 May 2020   87  
21 May 2020   30  
22 May 2020   63  
23 May 2020   36  
24 May 2020   49  
25 May 2020   33  
26 May 2020   56  
27 May 2020   38  
28 May 2020   32  
29 May 2020   31  
30 May 2020   29  
31 May 2020   32