สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   41  
2 Mar 2020   45  
3 Mar 2020   67  
4 Mar 2020   39  
5 Mar 2020   31  
6 Mar 2020   37  
7 Mar 2020   43  
8 Mar 2020   24  
9 Mar 2020   38  
10 Mar 2020   44  
11 Mar 2020   33  
12 Mar 2020   35  
13 Mar 2020   64  
14 Mar 2020   35  
15 Mar 2020   27  
16 Mar 2020   36  
17 Mar 2020   51  
18 Mar 2020   42  
19 Mar 2020   30  
20 Mar 2020   53  
21 Mar 2020   54  
22 Mar 2020   40  
23 Mar 2020   48  
24 Mar 2020   53  
25 Mar 2020   42  
26 Mar 2020   57  
27 Mar 2020   47  
28 Mar 2020   45  
29 Mar 2020   25  
30 Mar 2020   46  
31 Mar 2020   41