สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   26  
2 Feb 2020   30  
3 Feb 2020   58  
4 Feb 2020   37  
5 Feb 2020   31  
6 Feb 2020   26  
7 Feb 2020   42  
8 Feb 2020   30  
9 Feb 2020   28  
10 Feb 2020   32  
11 Feb 2020   31  
12 Feb 2020   33  
13 Feb 2020   33  
14 Feb 2020   35  
15 Feb 2020   42  
16 Feb 2020   25  
17 Feb 2020   30  
18 Feb 2020   43  
19 Feb 2020   44  
20 Feb 2020   56  
21 Feb 2020   33  
22 Feb 2020   37  
23 Feb 2020   31  
24 Feb 2020   79  
25 Feb 2020   34  
26 Feb 2020   28  
27 Feb 2020   40  
28 Feb 2020   32  
29 Feb 2020   40