สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   25  
2 Oct 2020   23  
3 Oct 2020   25  
4 Oct 2020   25  
5 Oct 2020   18  
6 Oct 2020   15  
7 Oct 2020   23  
8 Oct 2020   27  
9 Oct 2020   16  
10 Oct 2020   22  
11 Oct 2020   18  
12 Oct 2020   28  
13 Oct 2020   27  
14 Oct 2020   38  
15 Oct 2020   34  
16 Oct 2020   22  
17 Oct 2020   18  
18 Oct 2020   27  
19 Oct 2020   34  
20 Oct 2020   18  
21 Oct 2020   24  
22 Oct 2020   17  
23 Oct 2020   14  
24 Oct 2020   25  
25 Oct 2020   20  
26 Oct 2020   27  
27 Oct 2020   12  
28 Oct 2020   0  
29 Oct 2020   0  
30 Oct 2020   0  
31 Oct 2020   0