สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   22  
2 Jan 2020   29  
3 Jan 2020   26  
4 Jan 2020   27  
5 Jan 2020   29  
6 Jan 2020   35  
7 Jan 2020   33  
8 Jan 2020   33  
9 Jan 2020   38  
10 Jan 2020   34  
11 Jan 2020   36  
12 Jan 2020   34  
13 Jan 2020   36  
14 Jan 2020   33  
15 Jan 2020   26  
16 Jan 2020   29  
17 Jan 2020   33  
18 Jan 2020   21  
19 Jan 2020   23  
20 Jan 2020   31  
21 Jan 2020   34  
22 Jan 2020   41  
23 Jan 2020   29  
24 Jan 2020   31  
25 Jan 2020   31  
26 Jan 2020   24  
27 Jan 2020   34  
28 Jan 2020   35  
29 Jan 2020   36  
30 Jan 2020   32  
31 Jan 2020   43