สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   19  
2 Jun 2019   15  
3 Jun 2019   11  
4 Jun 2019   25  
5 Jun 2019   21  
6 Jun 2019   31  
7 Jun 2019   18  
8 Jun 2019   14  
9 Jun 2019   24  
10 Jun 2019   26  
11 Jun 2019   18  
12 Jun 2019   23  
13 Jun 2019   40  
14 Jun 2019   17  
15 Jun 2019   26  
16 Jun 2019   14  
17 Jun 2019   20  
18 Jun 2019   20  
19 Jun 2019   10  
20 Jun 2019   20  
21 Jun 2019   30  
22 Jun 2019   27  
23 Jun 2019   15  
24 Jun 2019   14  
25 Jun 2019   19  
26 Jun 2019   24  
27 Jun 2019   0  
28 Jun 2019   0  
29 Jun 2019   0  
30 Jun 2019   0