...

เคลียร์สินค้า

Read More

...

Transportation

Read More

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าส­ู่

บี.เอ็ม.ที แพ็ค แอนด์ มูฟ

 

เราเริ่มต้นในปี พ.ศ 2013 ในคลังสินค้าที่เริ่มจากขนาดเล็กและเริ่มขยายใหญ่ 
จากการบรรจุหีบห่อและขนย้ายงานด้านอุตสหกรรม รวมถึงในด้านการจัดส่งสินค้า
ไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยเริ่มต้นการขนย้ายภายในประเทศ และเริ่มบรรจุหีบห่อ
เพื่อการส่งออก บริการขนย้ายครัวเรื่อน เครื่องจักร ออฟฟิต และย้ายสำนักงาน
อุตสาหกรรมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

 

 
 

BRAND

PopularProducts


Local Move Office & Machine

Read More

Transportation

Read More

เคลียร์สินค้า

Read More

packing

Read More

Brochures

Service

Unload Unpcak & Move Machine

packing

เคลียร์สินค้า

Transportation

Local Move Office & Machine

Local Move Service

News

Read More

Read More

Read More